Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0911 403 114    
Tổng đài: 1900 7014    
0
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến.


Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 8654183
Đăng thông tin doanh nghiệp miễn phí
Về đầu trang

Một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ

hàng đầu tại Việt Nam.

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam.

  Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.

  Tính đến tháng 05 năm 2005, trường đã có 11 khoa chuyên ngành, 10 trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 4 trung tâm đào tạo, 10 phòng ban chức năng và một công ty trách nhiệm hữu hạn. Trải qua 30 năm (kể từ ngày giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước 1975) trường đào tạo được 45.000 kỹ sư, cử nhân. Từ năm 1994 đến nay, trường Đại học Bách khoa đã đào tạo 20.000 kỹ sư, cử nhân, 1.503 thạc sĩ, 25 tiến sĩ, nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường hiện nay đang giữ những cương vị quản lý, chuyên gia đầu ngành của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các thành phần kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

  SỨ MẠNG: "Trường ĐHBK – ĐHQG TP. HCM là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho phía Nam và cả nước, vươn tới trình độ khu vực Đông Nam Á và thế giới."

 

Trường đại học Bách Khoa TP. HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38.647.256

Fax: (08) 38.653.823

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

Website: hcmut.edu.vn

Về đầu trang

Trường đại học Bách Khoa TP. HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38.647.256

Fax: (08) 38.653.823

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

Website: hcmut.edu.vn

Họ tên:     Phone:     Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ
Gửi yêu cầu